Activități dedicate Zilei Armatei României

București, Parcul Carol I - Decorarea Drapelului de luptã - foto Valentin Ciobîrcã

București, Parcul Carol I - Decorarea Drapelului de luptă - foto Valentin Ciobîrcă