Primire a ambasadorului Republicii Franceze la București (Visit of the Ambassador of the Republic of France to Bucharest)

Primire a ambasadorului Republicii Franceze la București - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcoming the Ambassador of the Republic of France to Romania)

Primire a ambasadorului Republicii Franceze la București - foto Valentin Ciobīrcć
(Welcoming the Ambassador of the Republic of France to Romania)