Ceremonia de învestire a secretarului de stat Simona Cojocaru, șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

Ceremonia de învestire a secretarului de stat Simona Cojocaru, șef al Departamentului pentru politica de apãrare, planificare și relații internaționale
 - foto Valentin Cobîrcã

Ceremonia de învestire a secretarului de stat Simona Cojocaru, șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale
- foto Valentin Cobîrcă