Ceremonia de învestire a secretarului de stat Simona Cojocaru, șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

Ministrul apãrãrii naționale, Nicolae-Ionel Ciucã, se adresezã celor prezenți la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, se adreseză celor prezenți la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcă