Întâlniri ale ministrului apărării naționale cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și cu ambasadorul Republicii Italia (Defence Minister’s Meetings with the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and the Ambassador of the Republic of Italy to Romania)

Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii, Andrew Noble (Defence Minister’s Meetings with the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain, Andrew Noble) - foto Laurențiu Turoi

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii, Andrew Noble (Defence Minister’s Meetings with the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain, Andrew Noble) - foto Laurențiu Turoi