Întâlnirea ministrului apărării naționale cu Ambasadorul Olandei în România

Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu Ambasadorul Olandei în România - foto Vali Ciobîrcã

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu Ambasadorul Olandei în România - foto Vali Ciobîrcă