Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții companiei Lockheed Martin

Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții companiei Lockheed Martin - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții companiei Lockheed Martin - foto Valentin Ciobîrcă