Conferința de securitate de la Munchen (Munich Security Conference)

Întâlnire bilateralã a ministrului apãrãrii naționale, Nicolae-Ionel Ciucã, cu omologul din Ucraina - foto MApN
(Bilateral meeting of the defence minister Nicolae-Ionel Ciucã with his Ukrainian counterpart)

Întâlnire bilaterală a ministrului apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, cu omologul din Ucraina - foto MApN
(Bilateral meeting of the defence minister Nicolae-Ionel Ciucă with his Ukrainian counterpart)