Conferința de securitate de la Munchen (Munich Security Conference)

Ministrul apãrãrii naționale, Nicolae-Ionel Ciucã, și ministrul apãrãrii din Regatul Þãrilor de Jos, Ank Bijleveld - foto MApN
(Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucã and Defence Minister of the Benelux Powers, Ank Bijleveld)

Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, și ministrul apărării din Regatul Țărilor de Jos, Ank Bijleveld - foto MApN
(Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucă and Defence Minister of the Benelux Powers, Ank Bijleveld)