Ședința de autoevaluare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale (DPAPRI) pe anul 2019

Aspect din timpul ședinței - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul ședinței - foto Valentin Ciobîrcă