Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorii Franței și Regatului Maroc la București (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassadors of France and the Kingdom of Morocco to Bucharest)

Aspect din timpul întrevederii - foto Valentin Ciobîrcã
(Aspects from the meeting)

Aspect din timpul întrevederii - foto Valentin Ciobîrcă
(Aspects from the meeting)