Recepționarea lotului 3 de sisteme de evacuare a personalului contaminat cu agenți biologici (The receipt of the third lot of BIOEVAC systems)

Sistemul de evacuare a personalului contaminat cu agenți biologici – BIOEVAC (Evacuation system of the personnel contaminated with biological agents – BIOEVAC)

Sistemul de evacuare a personalului contaminat cu agenți biologici – BIOEVAC (Evacuation system of the personnel contaminated with biological agents – BIOEVAC)