Echipamente medicale achiziționate pentru Armata Romāniei (Medical equipment procured for the Romanian Armed Forces)

Echipamente medicale achiziționate pentru Armata României (Medical equipment procured for the Romanian Armed Forces) - foto MApN

Echipamente medicale achiziționate pentru Armata Romāniei (Medical equipment procured for the Romanian Armed Forces) - foto MApN