Întâlnire a ministrului apărării naționale cu ambasadorul Canadei în România (Defence Minister’s meeting with the Canadian Ambassador to Romania)

Întâlnire a ministrului apãrãrii naționale cu ambasadorul Canadei în România (Defence Minister’s meeting with the Canadian Ambassador to Romania) - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnire a ministrului apărării naționale cu ambasadorul Canadei în România (Defence Minister’s meeting with the Canadian Ambassador to Romania) - foto Valentin Ciobîrcă