Centrul de Excelență NATO în domeniul HUMINT din Oradea a împlinit 10 ani de la înființare (NATO HUMINT Center of Excellence from Oradea celebrated 10 years since its establishment)

Șeful Statului Major al Apãrãrii, general-locotenent Daniel Petrescu se adreseazã celor prezenți la ceremonie (The chief of Defence Staff, Lieutenant General Daniel Petrescu addressing the audience) - Laurențiu Turoi

Șeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu se adresează celor prezenți la ceremonie (The chief of Defence Staff, Lieutenant General Daniel Petrescu addressing the audience) - Laurențiu Turoi