Vizita în România a șefului Forțelor Terestre Americane (USAREUR Commanding General’s visit to Romania)

Ministrul apãrãrii naționale, Nicolae-Ionel Ciucã și șeful Forțelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucã and USAREUR Commander, General James C. McConville) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă și șeful Forțelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucă and USAREUR Commander, General James C. McConville) - foto Valentin Ciobîrcă