Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apãrare, planificare ºi relaþii internaþionale cu ambasadorul Republicii India (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Republic of India) - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Republicii India în România, Rahul Shrivastava (State Secretary Simona Cojocaru and the Ambassador of the Republic of India to Romania, Rahul Shrivastava) - foto Valentin Ciobîrcã
Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Republicii India (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Republic of India) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 210 ori.
Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Republicii India în România, Rahul Shrivastava (State Secretary Simona Cojocaru and the Ambassador of the Republic of India to Romania, Rahul Shrivastava) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 192 ori.