Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Republicii India (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Republic of India)

Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apãrare, planificare ºi relaþii internaþionale cu ambasadorul Republicii India (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Republic of India) - foto Valentin Ciobîrcã

Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Republicii India (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Republic of India) - foto Valentin Ciobîrcă