Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Republicii India (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Republic of India)

Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Republicii India în România, Rahul Shrivastava (State Secretary Simona Cojocaru and the Ambassador of the Republic of India to Romania, Rahul Shrivastava) - foto Valentin Ciobîrcã

Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Republicii India în România, Rahul Shrivastava (State Secretary Simona Cojocaru and the Ambassador of the Republic of India to Romania, Rahul Shrivastava) - foto Valentin Ciobîrcă