Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est (South-Eastern Europe Defence - SEDM), în sistem videoconferințã - foto Valentin Ciobîrcã
(South-Eastern Europe Defence Ministerial in the videoconference format)
Participarea secretarului de stat Simona Cojocaru la Reuniunea miniștrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcã
(Participation of State Secretary Simona Cojocaru in the South-Eastern Europe Defence Ministerial)
Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (South-Eastern Europe Defence - SEDM), în sistem videoconferință - foto Valentin Ciobîrcă
(South-Eastern Europe Defence Ministerial in the videoconference format)
Vizualizat: 144 ori.
Participarea secretarului de stat Simona Cojocaru la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcă
(Participation of State Secretary Simona Cojocaru in the South-Eastern Europe Defence Ministerial)
Vizualizat: 155 ori.