Participarea secretarului de stat Simona Cojocaru la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (Participation of State Secretary Simona Cojocaru in the South-Eastern Europe Defence Ministerial)

Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est (South-Eastern Europe Defence - SEDM), în sistem videoconferințã - foto Valentin Ciobîrcã
(South-Eastern Europe Defence Ministerial in the videoconference format)

Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (South-Eastern Europe Defence - SEDM), în sistem videoconferință - foto Valentin Ciobîrcă
(South-Eastern Europe Defence Ministerial in the videoconference format)