Participarea secretarului de stat Simona Cojocaru la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (Participation of State Secretary Simona Cojocaru in the South-Eastern Europe Defence Ministerial)

Participarea secretarului de stat Simona Cojocaru la Reuniunea miniștrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcã
(Participation of State Secretary Simona Cojocaru in the South-Eastern Europe Defence Ministerial)

Participarea secretarului de stat Simona Cojocaru la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcă
(Participation of State Secretary Simona Cojocaru in the South-Eastern Europe Defence Ministerial)