Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Statelor Unite Mexicane la București (The meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the United Mexican States to Bucharest)

Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Statelor Unite Mexicane în România, Jose Guillermo Ordorica Robles (State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the United Mexican States to Romania) - foto Valentin Ciobîrcã

Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Statelor Unite Mexicane în România, Jose Guillermo Ordorica Robles (State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the United Mexican States to Romania) - foto Valentin Ciobîrcă