Videoteleconferinþã cu militarii din teatrele de operaþii și misiuni externe (Video-teleconference with the soldiers from the theaters of operations or assigned in foreign missions)- foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naþionale, Nicolae-Ionel Ciucã, și șeful Statului Major al Apãrãrii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, la videoconferinþa cu echipele de comandã ale structurilor dislocate în teatrele de operaþii și misiuni externe (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucã, and the chief of Defence Staff, Lieutenant General Daniel Petrescu, at the video-conference held with the command teams of the structures deployed in the theaters of operations or assigned in foreign missions) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcã
Videoteleconferință cu militarii din teatrele de operații și misiuni externe (Video-teleconference with the soldiers from the theaters of operations or assigned in foreign missions)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 289 ori.
Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, la videoconferința cu echipele de comandă ale structurilor dislocate în teatrele de operații și misiuni externe (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucă, and the chief of Defence Staff, Lieutenant General Daniel Petrescu, at the video-conference held with the command teams of the structures deployed in the theaters of operations or assigned in foreign missions) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 314 ori.
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 280 ori.
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 245 ori.
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 246 ori.
Aspect din timpul videoconferinței (Aspect during the video-conference) - Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 229 ori.