Vizita șefului Biroului Securit„ții Naționale din Republica Polon„ (The visit of the chief of National Security Office of the Republic of Poland)

Vizita șefului Biroului Securitãții Naționale din Republica Polonã (The visit of the chief of National Security Office of the Republic of Poland) - foto Valentin Ciobîrcã

Vizita șefului Biroului Securit„ții Naționale din Republica Polon„ (The visit of the chief of National Security Office of the Republic of Poland) - foto Valentin CiobÓrc„