Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Republicii Portugheze în România (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Portuguese Republic to Romania)

Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apãrare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Republicii Portugheze în România (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Portuguese Republic to Romania) - foto Valentin Ciobîrcã

Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Republicii Portugheze în România (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of the Portuguese Republic to Romania) - foto Valentin Ciobîrcă