Vizita în România a șefului Apărării din Regatul Spaniei (The Chief of the Defence Staff of the Kingdom of Spain, on official visit to Romania)

Aspect din timpul vizitei (Aspect during the visit) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul vizitei (Aspect during the visit) - foto Valentin Ciobîrcă