Misiune umanitar„ de transport aerian

Daniel Ionițã, ambasadorul României în Republica Moldova (Daniel Ionițã, the Ambassador of Romania in the Republic of Moldova) - foto MApN

Daniel Ioniț„, ambasadorul Rom‚niei Ón Republica Moldova (Daniel Ioniț„, the Ambassador of Romania in the Republic of Moldova) - foto MApN