Vizita în România a adjunctului Secretarului General al NATO și a președintelui Comitetului Militar al NATO (The Deputy NATO Secretary General and The Chairman of NATO Military Committee, on visit to Romania)

Conferinþã de presã la sediul Comandamentului Multinaþional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) - foto Laurențiu Turoi
(Press conference held at the HQ MND-SE )

Conferință de presă la sediul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) - foto Laurențiu Turoi
(Press conference held at the HQ MND-SE )