Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional NOBLE JUMP 2021 (Distinguished Visitors’ Day of Multinational Exercise NOBLE JUMP 2021)

Ziua Distinºilor Vizitatori a Exerciþiului multinaþional NOBLE JUMP 2021 - foto Laurențiu Turoi
(Distinguished Visitors’ Day of Multinational Exercise NOBLE JUMP 2021)

Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional NOBLE JUMP 2021 - foto Laurențiu Turoi
(Distinguished Visitors’ Day of Multinational Exercise NOBLE JUMP 2021)