Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Estoniei în România (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of Estonia to Romania)

Aspect din timpul întrevederii - foto Valentin Ciobîrcã
(The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of Estonia to Romania)

Aspect din timpul întrevederii - foto Valentin Ciobîrcă
(The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of Estonia to Romania)