Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu ambasadorul Estoniei în România (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Ambassador of Estonia to Romania)

Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Estoniei la Bucureºti, Ingrid Kressel Vinciguerra - foto Valentin Ciobîrcã
(State Secretary Simona Cojocaru and the Ambassador of Estonia to Bucharest, Ingrid Kressel Vinciguerra)

Secretarul de stat Simona Cojocaru și ambasadorul Estoniei la București, Ingrid Kressel Vinciguerra - foto Valentin Ciobîrcă
(State Secretary Simona Cojocaru and the Ambassador of Estonia to Bucharest, Ingrid Kressel Vinciguerra)