Cooperare militară în domeniul maritim între Forțele Navale Române și Forțele Navale ale Regatului Țărilor De Jos

Vizitã la bordul fregatei Marinei Regale a Țãrilor de Jos HNLMS „Evertsen”

Vizită la bordul fregatei Marinei Regale a Țărilor de Jos HNLMS „Evertsen”