România sprijină Egiptul în combaterea pandemiei de COVID-19 (Romania supports Egypt in combating the COVID-19 pandemics)

România sprijinã Egiptul în combaterea pandemiei de COVID-19 (Romania supports Egypt in combating the COVID-19 pandemics) - foto Valentin Ciobîrcã

România sprijină Egiptul în combaterea pandemiei de COVID-19 (Romania supports Egypt in combating the COVID-19 pandemics) - foto Valentin Ciobîrcă