Întrevederea secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale cu directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Director of the European Union Satellite Center)

Secretarul de stat Simona Cojocaru și directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (EU SatCen), ambasador Sorin Ducaru (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Director of the European Union Satellite Center) - foto Valentin Ciobîrcã

Secretarul de stat Simona Cojocaru și directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (EU SatCen), ambasador Sorin Ducaru (The meeting of State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations with the Director of the European Union Satellite Center) - foto Valentin Ciobîrcă