Reuniunea Grupului de Nivel Înalt România - SUA în domeniul apãrãrii (Romanian-American High-Level Defence Group) - foto Valentin Ciobîrcã
Asistentul secretarului american al apãrãrii pentru afaceri de securitate internaționalã, Celeste Wallander (The US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Celeste Wallander) - foto Valentin Ciobîrcã
Reuniunea Grupului de Nivel Înalt România - SUA în domeniul apãrãrii (Romanian-American High-Level Defence Group) - foto Valentin Ciobîrcã
Reuniunea Grupului de Nivel Înalt România - SUA în domeniul apărării (Romanian-American High-Level Defence Group) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 93 ori.
Asistentul secretarului american al apărării pentru afaceri de securitate internațională, Celeste Wallander (The US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Celeste Wallander) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 76 ori.
Reuniunea Grupului de Nivel Înalt România - SUA în domeniul apărării (Romanian-American High-Level Defence Group) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 87 ori.
Asistentul secretarului american al apãrãrii pentru afaceri de securitate internaționalã, Celeste Wallander, și secretarul de stat Simona Cojocaru (The US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Celeste Wallander, and State Secretary Simona Cojocaru)  - foto Valentin Ciobîrcã
Asistentul secretarului american al apãrãrii pentru afaceri de securitate internaționalã, Celeste Wallander, și secretarul de stat Simona Cojocaru (The US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Celeste Wallander, and State Secretary Simona Cojocaru) - foto Valentin Ciobîrcã
Asistentul secretarului american al apărării pentru afaceri de securitate internațională, Celeste Wallander, și secretarul de stat Simona Cojocaru (The US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Celeste Wallander, and State Secretary Simona Cojocaru) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 60 ori.
Asistentul secretarului american al apărării pentru afaceri de securitate internațională, Celeste Wallander, și secretarul de stat Simona Cojocaru (The US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Celeste Wallander, and State Secretary Simona Cojocaru) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 58 ori.