Vizită în Italia a ministrului apărării naționale (Defence Minister’s visit to Italy)

Ministrul apãrãrii naționale, la ceremonia de inaugurare a Monumentului eroilor români de la Bolzano - foto Laurențiu Turoi
(Minister of National Defence, at the inauguration ceremony of the Romanian Heroes’ Monument from Bolzano)

Ministrul apărării naționale, la ceremonia de inaugurare a Monumentului eroilor români de la Bolzano - foto Laurențiu Turoi
(Minister of National Defence, at the inauguration ceremony of the Romanian Heroes’ Monument from Bolzano)