Trecerea în revistã a militarilor de cãtre ministrul apãrãrii
Primirea onorului
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Trecerea în revistă a militarilor de către ministrul apărării
Vizualizat: 2064 ori.
Primirea onorului
Vizualizat: 1867 ori.
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Vizualizat: 1896 ori.
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Gl.Bãdãlan se adreseazã militarilor de la tribunã
Gl. Bãdãlan ºi ministrul apãrãrii discutând cu militarii
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Vizualizat: 1920 ori.
Gl.Bădălan se adresează militarilor de la tribună
Vizualizat: 1920 ori.
Gl. Bădălan și ministrul apărării discutând cu militarii
Vizualizat: 1869 ori.
Militari ai Batalionului 2 Infanterie Cãlugãreni
Militari ai companiei de poliþie militarã Irak
Ministrul apãrãrii naþionale discutând cu participanþii la misiune
Militari ai Batalionului 2 Infanterie Călugăreni
Vizualizat: 2173 ori.
Militari ai companiei de poliție militară Irak
Vizualizat: 2335 ori.
Ministrul apărării naționale discutând cu participanții la misiune
Vizualizat: 2067 ori.
Primirea onorului
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã militarilor care vor participa la misiunea din Irak
Trecerea în revistã a militarilor
Primirea onorului
Vizualizat: 1856 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează militarilor care vor participa la misiunea din Irak
Vizualizat: 1772 ori.
Trecerea în revistă a militarilor
Vizualizat: 1852 ori.