Trecerea în revistã a militarilor de cãtre ministrul apãrãrii
Primirea onorului
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Trecerea în revistă a militarilor de către ministrul apărării
Vizualizat: 2068 ori.
Primirea onorului
Vizualizat: 1873 ori.
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Vizualizat: 1903 ori.
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Gl.Bãdãlan se adreseazã militarilor de la tribunã
Gl. Bãdãlan ºi ministrul apãrãrii discutând cu militarii
Binecuvântarea înainte de plecarea în misiune
Vizualizat: 1928 ori.
Gl.Bădălan se adresează militarilor de la tribună
Vizualizat: 1926 ori.
Gl. Bădălan și ministrul apărării discutând cu militarii
Vizualizat: 1874 ori.
Militari ai Batalionului 2 Infanterie Cãlugãreni
Militari ai companiei de poliþie militarã Irak
Ministrul apãrãrii naþionale discutând cu participanþii la misiune
Militari ai Batalionului 2 Infanterie Călugăreni
Vizualizat: 2179 ori.
Militari ai companiei de poliție militară Irak
Vizualizat: 2351 ori.
Ministrul apărării naționale discutând cu participanții la misiune
Vizualizat: 2075 ori.
Primirea onorului
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã militarilor care vor participa la misiunea din Irak
Trecerea în revistã a militarilor
Primirea onorului
Vizualizat: 1863 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează militarilor care vor participa la misiunea din Irak
Vizualizat: 1778 ori.
Trecerea în revistă a militarilor
Vizualizat: 1858 ori.