Revista de front a Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" și a companiei de poliție militară care urmează sa plece in misiune în IRAK (21.01.2005)

Ministrul apãrãrii naþionale discutând cu participanþii la misiune

Ministrul apărării naționale discutând cu participanții la misiune