Revista de front a Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" și a companiei de poliție militară care urmează sa plece in misiune în IRAK (21.01.2005)

Trecerea în revistã a militarilor de cãtre ministrul apãrãrii

Trecerea în revistă a militarilor de către ministrul apărării