Vizita ministrului apărării naționale, Teodor Atanasiu, în Ungaria

Conferinþa de presã a celor doi miniºtrii ai apãrãrii

Conferința de presă a celor doi miniștrii ai apărării