Sesiunea de comunicări științifice "Tehnologiile mileniului al III-lea și viitorul activității de informații" (Scientific Seminar on "Technologies of the 3rd Millennium and the Future of Intelligence Gathering" )

Expoziþie de tehnicã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Exhibition of military technology)

Expoziție de tehnică - foto Cătălin Ovreiu
(Exhibition of military technology)