Sesiunea de comunicări științifice "Tehnologiile mileniului al III-lea și viitorul activității de informații" (Scientific Seminar on "Technologies of the 3rd Millennium and the Future of Intelligence Gathering" )

Militari din Forþele pentru Operaþii Speciale ºi tehnicã din dotare - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Special Operations troops and the equipment)

Militari din Forțele pentru Operații Speciale și tehnică din dotare - foto Cătălin Ovreiu
(Special Operations troops and the equipment)