Prezentarea noilor secretari de stat ai MApN (Introducing the new State Secretaries of the Ministry of Defense)

Ion-Mircea PLÂNGU - Secretar de Stat ºi ªef al Departamentului pentru Integrare Euroatlanticã ºi Politica de Apãrare

Ion-Mircea PLÂNGU - Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare