Videoconferinşa ºefului Statului Major General cu militarii aflaşi in Irak 30.01.2005(Chief of General Staff's video-conference with the military in Iraq)

Militarii in dialog cu jurnalistii prezenti la videoconferinta

Militarii in dialog cu jurnalistii prezenti la videoconferinta