Drapelul de luptã al unitãþii - foto plt. Marius VlãduþDepunerea jurãmântului  militar la Baza Transport ºi Deservire din Bucureºti - foto plt. Marius VlãduþDefilarea soldaþilor la Baza Transport ºi Deservire Bucureºti-foto plt. Marius Vlãduþ
Drapelul de luptă al unității - foto plt. Marius Vlăduț
Vizualizat: 220 ori.
Depunerea jurământului militar la Baza Transport și Deservire din București - foto plt. Marius Vlăduț
Vizualizat: 221 ori.
Defilarea soldaților la Baza Transport și Deservire București-foto plt. Marius Vlăduț
Vizualizat: 212 ori.
Oficialitãþi militare prezente la ceremonie (Baza Transport ºi Deservire Bucureºti)- foto plt. Marius VlãduþOficiali militari ºi civili prezenþi la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forþelor navaleMomentul jurãmântului la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forþelor navale
Oficialități militare prezente la ceremonie (Baza Transport și Deservire București)- foto plt. Marius Vlăduț
Vizualizat: 204 ori.
Oficiali militari și civili prezenți la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forțelor navale
Vizualizat: 209 ori.
Momentul jurământului la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forțelor navale
Vizualizat: 178 ori.
Defilarea soldaþilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forþelor navaleSoldaþii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene - foto lt. cdor. Marian Irimiaªeful Statului Major al Forþelor Aeriene  ºi soldaþii care au depus jurãmântul militar - foto lt. cdor. Marian Irimia
Defilarea soldaților de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forțelor navale
Vizualizat: 205 ori.
Soldații Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene - foto lt. cdor. Marian Irimia
Vizualizat: 236 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și soldații care au depus jurământul militar - foto lt. cdor. Marian Irimia
Vizualizat: 198 ori.