O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

Depunerea jurãmântului  militar la Baza Transport ºi Deservire din Bucureºti - foto plt. Marius Vlãduþ

Depunerea jurământului militar la Baza Transport și Deservire din București - foto plt. Marius Vlăduț