O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

Drapelul de luptã al unitãþii - foto plt. Marius Vlãduþ

Drapelul de luptă al unității - foto plt. Marius Vlăduț