O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

Oficiali militari ºi civili prezenþi la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forþelor navale

Oficiali militari și civili prezenți la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia - foto Grupul mass-media al forțelor navale