O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

Soldaþii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene - foto lt. cdor. Marian Irimia

Soldații Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene - foto lt. cdor. Marian Irimia